Kostrådgivning

Beroende på vad du äter och vid vilken tidpunkt, avspeglas det i vad du får för resultat av träningen och även hur du presterar i såväl jobbet som i det privata livet. Tjänsten Kostrådgivning är lite friare jämfört med det skräddarsydda kostschemat. Med hjälp av kostrådgivning får du en bättre blick över vad som är nyttiga och hälsosamma alternativ till varje mål mat, samt tre komponerade måltider till frukost, lunch, middag samt mellanmål. Jag ger även både allmänna råd kring kost samt personliga kostråd för just Dig.

  • Pris

  • 90€

  • - 6 veckors testperiod med kostrådgivning
  • - Återkoppling per mail 1 gång i veckan

Hur fungerar det i praktiken?

  • Du kontaktar mig via kontaktformuläret i fliken ”kontakta mig” eller skickar mail direkt till isabelle.nygards@inprogress.fi
  • Du får en personlig återkoppling via mail med mer information angående den tjänst du har valt samt ett detaljerat frågeformulär med ett antal frågor att fylla i. I tjänsterna gällande kosten ingår även en två dagars kostdagbok att fylla i. Detta besvaras och skickas tillbaka till mig.
  •  Du får en digital faktura per mail som du betalar. Efter det påbörjas mitt arbete med planeringen av ditt personliga schema.
  •  Dina upplägg skickas ut och du påbörjar en 6 veckors period med ditt nya schema.
  •  Återkoppling via mail en gång i veckan för att stämma av så att allt fungerar enligt planen, samt justeringar vid behov.
  •  Fritt fram att kontakta mig under dygnets alla timmar.
Vill du få hjälp med kosten?
Ta kontakt